Doradca Podatkowy Albert Nawrot
Strona tytułowa      O Firmie


 
 
 
Szanowni Państwo !

 

Od 2008r.  prowadzę kancelarię świadczącą usługi w zakresie  doradztwa podatkowego.

    Swoją karierę zawodową rozpocząłem w 1993r. w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Legnicy. Następnie byłem zatrudniony w Urzędzie Kontroli Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Legnicy, gdzie pracowałem do końca 2003 roku. Zajmowałem samodzielne stanowisko inspektora   kontroli   skarbowej,   po   zdanym  w   1997r.   egzaminie w   Ministerstwie   Finansów.  Od 2004r   w  związku   z  powołaniem tzw. "dużych" Urzędów Skarbowych przeniosłem się do Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu, gdzie przez ponad 4 lata pracowałem na samodzielnym stanowisku inspektora kontroli podatkowej. Do zakresu moich    obowiązków  w   ramach  zatrudnienia  w  organach  skarbowych 
i podatkowych należało przeprowadzanie kontroli skarbowych i podatkowych w podmiotach  prowadzących działalność gospodarczą,     w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, w spółkach akcyjnych         i innych podmiotach, przygotowywanie oraz wydawanie decyzji w sprawie należności budżetowych (w tym podatku dochodowego od osób fizycznych, osób prawnych, podatku VAT ).
 
Jestem przekonany, że moje kwalifikacje i umiejętności będą przydatne  w Państwa firmie. Gdyby moja oferta zainteresowała Państwa, deklaruję gotowość do nawiązania współpracy.
Podstawowe usługi świadczę na terenie województwa dolnośląskiego, natomiast usługi e-doradztwa na terenie całego kraju.   
 
 
 
Albert Nawrot